Organisatie

College van Bestuur

 • mevrouw H.G.┬áBiemond

Medewerkers bestuurskantoor

 • mevrouw E. Aalbers (HRM Professional)
 • mevrouw B.H.J.W. van Diesen (concern controller)
 • mevrouw E. Kanters (HRM Professional)
 • mevrouw G.M.B. Penraat-Hendriks (bestuurssecretaresse)
 • mevrouw C.G. de Winkel (administratief medewerker HRM)

Raad van Toezicht

 • de heer drs. G.B. van der Vlies (voorzitter)
 • mevrouw dr. D.J.M. Majoor (vicevoorzitter)
 • de heer N.J. Gerritsma MSc
 • de heer mr. F. van Rhoon
 • mevrouw drs. K. Vogel-Kiesling